กติกาของเกม Xóc Đĩa

Xóc Đĩa หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Se Die เป็นเกมเวียดนามที่เล่นด้วยจาน ชาม และโทเค็นสี่อัน จานและชามใช้ร่วมกันเป็นอุปกรณ์เขย่า โทเค็นแต่ละอันมีด้านสีแดงและด้านสีขาว เป้าหมายของเกมคือการทายว่าโทเค็นต่างๆ หันด้านสีอะไรบ้าง หลังจากการทอยโทเค็นในอุปกรณ์เขย่าแต่ละครั้ง

วิธีเล่น

วางโทเค็นสี่อันบนจาน ในระหว่างช่วงเวลาวางเดิมพัน ดีลเลอร์จะวางชามบนจานแล้วเขย่า โดยใช้ชามเป็นฝาครอบจานให้แน่น หลังจากช่วงเวลาวางเดิมพันจบลง ดีลเลอร์จะนำชามออกจากจาน เผยให้เห็นผลลัพธ์เกมตอนท้ายสุดเพื่อนำไปคำนวณรางวัล

จำเป็นต้องมีการดำเนินการพิเศษ หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  • หากมีโทเค็นซ้อนกัน ดีลเลอร์จะใช้ไม้เขี่ยโทเค็นสี่อันเพื่อเรียงใหม่เบาๆ โดยไม่ให้กระทบกับผลลัพธ์ของเกม เพื่อให้มองเห็นหน้าโทเค็นที่ออกได้อย่างชัดเจนครบถ้วน
  • หากชาม จาน และ/หรือโทเค็นหนึ่งอันหรือมากกว่านั้นหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการเขย่า ดีลเลอร์จะนำโทเค็นกลับไปวางในรูปแบบเริ่มแรกใหม่ แล้วเขย่าใหม่
  • ในกรณีที่ “โทเค็นตั้งในแนวขวาง” หลังจากเขย่า ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากๆ ดีลเลอร์จะเขย่าใหม่
  • ถ้าดีลเลอร์ลืมเขย่า หรือเปิดชามออกก่อนช่วงเวลาวางเดิมพันจบ (กล่าวคือ เผยผลลัพธ์ของเกมออกมา) เกมรอบนั้นจะเป็นโมฆะ และระบบจะคืนเงินเดิมพันทั้งหมดให้
  • ถ้าชามสัมผัสกับโทเค็นใดๆ ตอนที่ดีลเลอร์เปิดชามออก เกมรอบนั้นจะเป็นโมฆะ และระบบจะคืนเงินเดิมพันทั้งหมดให้

รางวัล

เกมมีประเภทเดิมพันหลายประเภท โดยขึ้นกับผลลัพธ์จำนวนโทเค็นที่หงายด้านสีแดง / ด้านสีขาว จากโทเค็นทั้งหมดสี่อันหลังจากการทอยแต่ละครั้ง:

ประเภทเดิมพัน คำอธิบาย รางวัล

r

r

r

r

ผลลัพธ์ของเกมคือโทเค็นหงายหน้าสีแดงสี่อัน 14:1

w

r

r

r

ผลลัพธ์ของเกมคือโทเค็นหงายหน้าสีขาวหนึ่งอัน และหงายหน้าสีแดงสามอัน 2.8:1

w

w

r

r

ผลลัพธ์ของเกมคือโทเค็นหงายหน้าสีขาวสองอัน และหงายหน้าสีแดงสองอัน 1.5:1

w

w

w

r

ผลลัพธ์ของเกมคือโทเค็นหงายหน้าสีขาวสามอัน และหงายหน้าสีแดงหนึ่งอัน 2.8:1

w

w

w

w

ผลลัพธ์ของเกมคือโทเค็นหงายหน้าสีขาวสี่อัน 14:1

w

w

w

w

r

r

r

r

ผลลัพธ์ของเกมคือโทเค็นหงายหน้าสีขาวสี่อัน หรือหงายหน้าสีแดงสี่อัน 6.5:1
คี่ ผลลัพธ์ของเกมคือโทเค็นหงายหน้าสีแดง / สีขาว เป็นจำนวนเลขคี่
(กล่าวคือ

w

r

r

r

หรือ

w

w

w

r

)
0.96:1
คู่ ผลลัพธ์ของเกมคือโทเค็นหงายหน้าสีแดง / สีขาว เป็นจำนวนเลขคู่
(กล่าวคือ

r

r

r

r

,

w

w

w

w

หรือ

w

w

r

r

)
0.96:1
สูง จำนวนโทเค็นหงายหน้าสีแดงมากกว่าจำนวนโทเค็นหงายหน้าสีขาวในผลลัพธ์
(กล่าวคือ

r

r

r

r

หรือ

w

r

r

r

)

หากผลลัพธ์เป็น

w

w

r

r

ระบบจะคืนเงินเดิมพันให้
0.96:1
ต่ำ จำนวนโทเค็นหงายหน้าสีขาวมากกว่าจำนวนโทเค็นหงายหน้าสีแดงในผลลัพธ์
(กล่าวคือ

w

w

w

w

หรือ

w

w

w

r

)

หากผลลัพธ์เป็น

w

w

r

r

ระบบจะคืนเงินเดิมพันให้
0.96:1

กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินเกม

หากเครือข่ายเกิดข้อผิดพลาดหรือวิดีโอหยุดระหว่างกำลังดำเนินเกมที่เริ่มไปแล้ว กฎของบริษัทระบุไว้ว่าเกมจะดำเนินต่อจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เราจะออกผลลัพธ์ท้ายสุดให้ทราบ ถ้าเกมยังไม่เริ่ม เกมจะถูกยกเลิก และเราจะคืนเงินเดิมพันทั้งหมดให้

ข้อมูลเสริม

RTP สูงสุดของเกมคือ 98.75%

ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันแปลในภาษาอื่น ๆ ให้ถือเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก