Luật trò chơi Baccarat

Thứ tự chia bài của trò chơi là Người chơi, Nhà cái, Người chơi và Nhà cái.

Có 8 bộ bài được sử dụng và không sử dụng lá bài J trong trò chơi.

Khi bắt đầu một hộp đựng lá bài mới, thì người chia bài sẽ rút một lá bài từ hộp đựng lá bài và lật ngửa nó lên. Việc này sẽ quyết định xem có bao nhiêu lá bài sẽ đốt, căn cứ theo giá trị baccarat, ngoại trừ 10 hoặc lá bài hình sẽ dẫn đến việc đốt 10 lá bài.

Lá bài bị cắt sẽ được đặt ngẫu nhiên xung quanh phía dưới của hộp đựng bài. Khi người chia bài rút lá bài “cắt”, thì vòng hiện tại sẽ là vòng cuối cùng. Sẽ rút thêm các lá bài để kết thúc vòng cuối cùng này. Sau vòng cuối cùng, các lá bài sẽ xáo lại.

Sau vòng cuối cùng, tất cả các lá bài sẽ được xáo lại và đặt vào hộp đựng bài để bắt đầu một hộp bài mới.

Bạn có thể đặt cược vào 8 kết quả sau: Người chơi, Nhà cái, Hòa, Cặp người chơi, Cặp nhà cái, Lucky Six, Bài nổ người chơi, Bài nổ nhà cái.

Kiểu cượcThanh toán cược
Đặt cược Người chơi1 ăn 1
Đặt cược Nhà cái1 ăn 0.95
Đặt cược Cặp Người chơi
(Không được phép đặt cược quá sáu mươi vòng)
1 ăn 11
Đặt cược Cặp Nhà cái
(Không được phép đặt cược quá sáu mươi vòng)
1 ăn 11
Đặt cược Hòa1 ăn 8
Đặt cược vào Lucky Six
(Không được phép cá cược quá năm mươi vòng)
1 ăn 12 (Nếu Nhà cái thắng với 6 điểm và không rút lá bài thứ ba.)
1 ăn 20 (Nếu Nhà cái thắng với 6 điểm và có rút lá bài thứ ba.)
Đặt cược bài nổ
(Không được phép cá cược quá năm mươi vòng)
2 ăn 7

Cách chơi

Giá trị điểm số của các lá bài như sau: Quân át = 1, 2-9 = giá trị ghi trên lá bài, 10, J, Q và K = 0.
Điểm số của một bên là số bên phải của tổng điểm các lá bài. Ví dụ, nếu hai lá bài là 8 và 7, thì tổng sẽ là 15 và điểm số sẽ là 5. Điểm số sẽ luôn trong khoảng từ 0 đến 9. Không tính đến hoa của lá bài.

Điểm số của bên Người chơi hoặc điểm số của bên Nhà cái lớn hơn là bên thắng.
Ví dụ: P(A,3,5) = 9 điểm thắng B(J,2,A) = 3 điểm.
Bên gần với 9 nhất sẽ thắng.

Nếu bạn đặt cược vào Người chơi và Người chơi chiến thắng, thì bạn được trả 1 cho 1 cược thắng của bạn.

Nếu bạn đặt cược vào Nhà cái và Nhà cái chiến thắng, thì bạn được trả 1 cho 1 cược thắng trừ đi 5% hoa hồng.

Nếu bạn đặt cược Hòa và kết quả là Người chơi hoặc Nhà cái chiến thắng, thì bạn thua cược.

Nếu cả bên Người chơi và Nhà cái có tổng điểm bằng nhau, thì kết quả của trò chơi là Hòa.

Nếu bạn đặt cược vào Người chơi hoặc Nhà cái và kết quả là Hòa, thì tất cả các cược sẽ được hoàn trả.

Nếu bạn đặt cược vào Hòa và kết quả là Hòa, thì tiền thắng là 1 ăn 8.

Nếu cả Người chơi hoặc Nhà cái có tổng điểm hai lá bài đầu tiên là 8 hoặc 9 thì không được rút thêm lá bài nào nữa. Một bên có kết quả được gọi là bài nổ và bên kia gọi là tài. Nếu cả hai bên đều có giá trị như nhau, thì kết quả là hòa. Cặp đôi cho biết hai lá bài đầu tiên của Người chơi hoặc Nhà cái giống nhau.

Quy tắc lá bài thứ ba

Nếu tổng điểm của Người chơi nhỏ hơn hoặc bằng 5, thì Người chơi đó rút một lá bài thứ ba.

Người chơi
Tổng điểm ban đầu Quy định lá bài thứ ba
0, 1, 2, 3, 4, 5 Rút lá thứ ba
6, 7 Đứng
8, 9 Người thắng tự nhiên

Nếu Người chơi không rút lá bài thứ ba, thì bên Nhà cái dừng ở 6 hoặc cao hơn và chọn lá bài thứ 3 với tổng số điểm 5 hoặc thấp hơn.

Nếu Người chơi không chọn lá bài thứ ba thì quy tắc lá bài thứ ba của nhà cái dưới đây sẽ quyết định xem Nhà cái có chọn một lá bài thứ ba hay không.

Nhà cái
Tổng điểm ban đầu Quy định lá bài thứ ba
0, 1, 2 Rút lá thứ ba
3 Nếu Người chơi rút được quân 8, Nhà Cái đứng
4 Nếu Người chơi rút được quân 0, 1, 8, 9, Nhà Cái đứng
5 Nếu Người chơi rút được quân 0, 1, 2, 3, 8, 9, Nhà Cái đứng
6 Nếu Người chơi rút được quân 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, Nhà Cái đứng
7 Đứng
8, 9 Người thắng tự nhiên

Luật bài nổ

Nhà cái bài nổ: Tổng điểm của hai lá bài đầu tiên của Nhà cái là 8 hoặc 9.
Người chơi bài nổ: Tổng điểm của hai lá bài đầu tiên của Người chơi là 8 hoặc 9.

Không có quy tắc trò chơi Baccarat hoa hồng

Các quy tắc trò chơi No Hoa hồng Baccarat giống như Baccarat bình thường, ngoại trừ không có hoa hồng khi Banker thắng, trả 1:1, trừ khi Banker thắng với 6 điểm, thì tỷ lệ xuất chi sẽ là 1:2.

Bạn có thể đặt cược vào 8 kết quả sau: Người chơi, Nhà cái, Hòa, Cặp người chơi, Cặp nhà cái, Lucky Six, Bài nổ người chơi, Bài nổ nhà cái.

Kiểu cượcThanh toán cược
Đặt cược vào nhà cái1 ăn 1 (Nếu Nhà Cái thắng với một lá bài tổng 6 điểm, cược đôi; nếu rút bài, giá trị cược về lại ban đầu)
Đặt cược vào Người chơi1 ăn 1
Đặt cược vào Hòa1 ăn 8
Đặt cược vào Cặp nhà cái
(Không được phép đặt cược quá sáu mươi vòng)
1 ăn 11
Đặt cược vào Cặp người chơi
(Không được phép đặt cược quá sáu mươi vòng)
1 ăn 11
Đặt cược vào Lucky Six
(Không được phép cá cược quá năm mươi vòng)
1 ăn 12 (Nếu Banker thắng với 6 điểm và không rút được thẻ thứ ba.)
1 ăn 20 (Nếu Banker thắng với 6 điểm và rút được thẻ thứ ba.)
Đặt cược vào Bài nổ
(Không được phép cá cược quá năm mươi vòng)
2 ăn 7

Các giới hạn cược áp dụng cho toàn bộ bàn. Mỗi giới hạn kiểu cược được hiển thị trong trò chơi (bằng nút bên cạnh giới hạn cược).

Xử lý lỗi

Nếu xảy ra lỗi mạng hoặc video dừng trong khi trò chơi bắt đầu, thì quy tắc của công ty quy định trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành. Khi kết nối mạng được khôi phục thì kết quả cuối cùng sẽ được thông báo. Nếu trò chơi không bắt đầu, thì trò chơi sẽ bị hủy bỏ và tất cả tiền cược sẽ được hoàn trả.

Trong mỗi trò chơi, khi hệ thống không đọc được kết quả, nhà cái sẽ gửi lại cho đến khi hệ thống có thể đọc chính xác kết quả.

Bổ sung

Giá trị “Giới hạn” đối với Người chơi và Nhà cái liên quan đến giới hạn khác biệt giữa số tiền đặt cược của “Người chơi” và “Nhà cái”, có nghĩa là đến giới hạn của “Nhà cái”, và ngược lại.

Tỉ lệ hoàn trả cho người chơi (RTP) tối đa của trò chơi (chỉ trò chơi Baccarat) là 98.94%.

Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch sang các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.