Quy tắc trò chơi Roulette

 1. Khi một trò chơi mới bắt đầu, thời gian đếm ngược dành cho người chơi đặt cược cũng sẽ bắt đầu đồng thời. Người chơi đặt thẻ tiền cược vào giữa các số hoặc trên các đường giữa các số.
 2. Một cược mới sẽ không được chấp nhận nếu thời gian đếm ngược kết thúc và người chia bài bắt đầu quay và thả bóng.
 3. Khi bóng dừng, người chia bài sẽ nhập kết quả của trò chơi và số chiến thắng sẽ được hiển thị trên màn hình người chơi.

10 kiểu cược khác nhau

 1. Cược Từng số
  Đặt cược vào một số bằng cách đặt thẻ tiền vào chính giữa số mà bạn muốn đặt cược (1-36, 0).

 2. Cược Hai số
  Đặt thẻ tiền lên hàng giữa hai số khác nhau. Ví dụ 5 và 6 hoặc 20 và 23. Bạn cũng có thể đặt thẻ tiền lên hàng giữa 0 và 1, 0 và 2, và 0 và 3. Nếu bóng rơi vào 1 trong 2 số, bạn sẽ thắng.

 3. Cược Ba số
  Cược này cho phép người chơi gom ba số trong một cột bằng một cược. Để đặt cược, đặt thẻ tiền lên đường trên cùng của cột mà bạn muốn đặt. Ví dụ 7, 8, 9. Bạn cũng có thể đặt thẻ tiền lên đường nối của 0, 1, 2 hoặc 0, 2, 3. Nếu một trong ba số bất kỳ xuất hiện, bạn sẽ thắng.

 4. Cược Bốn số
  Đặt thẻ tiền vào chính giữa bốn số. Ví dụ 19, 20, 22 và 23. Người chơi cũng có thể đặt thẻ tiền vào góc bên tay phải chính giữa 0 và 3 để đặt cược vào 0, 1, 2 và 3. Nếu một trong bốn số bất kỳ xuất hiện, bạn sẽ thắng.

 5. Cược Sáu số
  Cược này cho phép bạn đặt cược vào 2 cột có 3 số. Đặt thẻ tiền lên điểm giao nhau trên cùng giữa hai cột mà bạn muốn đặt cược. Ví dụ 28, 29, 30 và 31, 32, 33. Nếu một trong sáu số bất kỳ xuất hiện, bạn sẽ thắng.

 6. Cược từng hang
  Cược từng hàng là đặt cược vào bất kỳ một trong số ba hàng số kéo dài. Để thực hiện cược từng hàng, đặt thẻ tiền của bạn lên một trong số các hàng bất kỳ. Không bao gồm 0 trong số ba hàng cược bất kỳ.

 7. Cược Bộ
  Những cược này chia bàn quay thành các số từ 1-12, 13-24 và 25-36. Đặt thẻ tiền vào một trong số ba điểm: 1st 12, 2nd 12, 3rd 12.

 8. Cược Đỏ hoặc Đen bất kỳ
  Đặt cược vào đỏ hoặc đen. Đặt thẻ tiền vào điểm đỏ hoặc điểm đen. Có 18 số đỏ và 18 số đen.

 9. Cược Chẵn hoặc Lẻ bất kỳ
  Đặt cược vào số sẽ xuất hiện là chẵn hoặc lẻ. Đặt thẻ tiền vào điểm chẵn hoặc điểm lẻ. Có 18 số chẵn và 18 số lẻ.

 10. Cược Cao và Thấp
  Đặt cược xem số chiến thắng sẽ là từ 1 đến 18 hay 19 đến 36. Đặt thẻ tiền vào điểm từ 1 đến 18 hoặc điểm từ 19 đến 36.

Lưu ý: Nếu bạn đặt cược và loại cược 8, 9 hoặc 10 và kết quả là 0, thì cược của bạn sẽ bị xem là thua cuộc.

Các kiểu cược thêm

Voisins du zéro
Thẻ tiền: 9
Số cược:

 • 4 / 7; 12 / 15; 18 / 21; 19 / 22; 32 / 35 – mỗi một thẻ tiền
 • 0 / 2 / 3 – hai thẻ tiền
 • 25 / 26 / 28 / 29 – hai thẻ tiền

Orphelins
Thẻ tiền: 5
Số cược:

 • 1; 14 / 17; 17 / 20; 6 / 9; 31 / 34 – một thẻ tiền cho mỗi số

Cột số thứ ba
Thẻ tiền: 6
Số cược:

 • 5 / 8; 10 / 11; 13 / 16; 23 / 24; 27 / 30; 33 / 36 – một thẻ tiền cho mỗi số

Cược ké
Thẻ tiền: 5
Số cược:

 • Đặt cược 5 số cạnh mỗi số trên bánh quay, ví dụ: 7, 28, 12, 35 và 3

Vùng Jeu
Thẻ tiền: 4
Số cược:

 • 26; 0 / 3; 12 / 15; 32 / 35 – một thẻ tiền mỗi số

Thanh toán cho các cược khác nhau

Kiểu cượcThanh toán cược
Cược Từng số1 ăn 35
Cược Hai số1 ăn 17
Cược Ba số1 ăn 11
Cược Bốn số1 ăn 8
Cược Sáu số1 ăn 5
Cược Hàng1 ăn 2
Cược Bộ1 ăn 2
Cược Đỏ hoặc Đen bất kỳ1 ăn 1
Cược Chẵn hoặc Lẻ bất kỳ1 ăn 1
Cược Cao hoặc Thấp1 ăn 1

Nếu những trường hợp sau xảy ra trong trò chơi, thì người chia bài sẽ phát bóng lại ngay lập tức. Tất cả các cược vẫn sẽ hợp lệ.

 1. Bóng vô tình bị bay ra ngoài bàn quay.
 2. Bóng chạy ít hơn 5 vòng và rơi vào hốc.
 3. Bóng chạy trên mép không đúng và không thể rơi vào hốc.
 4. Bóng chạy cùng hướng với đầu bánh quay.
 5. Bóng hoặc đầu bánh quay không hoạt động đúng vì bất kỳ lý do nào.
 6. Đầu bánh quay dừng trước khi bóng rơi vào hốc vì bất kỳ lý do nào.

Các giới hạn cược áp dụng cho toàn bộ bàn. Mỗi giới hạn kiểu cược được hiển thị trong trò chơi (bằng nút bên cạnh giới hạn cược).

Bảng thống kê chỉ thể hiện kết quả của 30 vòng trước.

Nếu xảy ra lỗi mạng hoặc video dừng trong khi trò chơi bắt đầu, thì quy tắc của công ty quy định trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành. Khi kết nối mạng được khôi phục thì kết quả cuối cùng sẽ được thông báo. Nếu trò chơi không bắt đầu, thì trò chơi sẽ bị hủy bỏ và tất cả tiền cược sẽ được hoàn trả.

Tỉ lệ hoàn trả cho người chơi (RTP) của trò chơi này là 97.30%.

Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch sang các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.