قواعد بازی باکارا

از 8 دسته کارت بازی استفاده می‌شود و هیچ کارت جوکری در این بازی استفاده نخواهد شد. 

در شروع استفاده از جاکارتی جدید، کارت‌پخش‌کن یک کارت از جاکارتی می‌کشد و رو می‌کند. این کار تعیین می‌کند که کارت‌پخش‌کن چند کارت را با توجه به ارزش باکارا می‌سوزاند. کارت‌های 10 و کارت‌های صورت (شاه، بی‌بی، و سرباز) هر کدام 10 کارت می‌سوزانند.

کارت برش به‌صورت تصادفی در پایین جاکارتی قرار می‌گیرد. با کشیدن کارت «برش» توسط کارت‌پخش‌کن، دور فعلی به‌عنوان آخرین دور بازی شناخته می‌شود. در این دور نهایی، کارت‌های بیشتری برای تکمیل بازی کشیده می‌شود. پس از آخرین دور، کارت‌ها بُر زده می‌شوند.

پس از دور آخر، همه کارت‌ها بُر زده می‌شوند و کارت‌های بُر زده شده در جاکارتی جدید قرار می‌گیرند تا دور بعدی بازی آغاز شود.

شما 8 انتخاب مختلف برای شرط‌بندی دارید: بازیکن، بانکدار، مساوی، دست جفت بازیکن، دست جفت بانکدار، شانس شش، نچرال شدن بازیکن، نچرال شدن بانکدار.

نوع شرط‌بندیپرداخت
بازیکن1 به 1
بانکدار0.95 به 1
دست جفت بازیکن
(بعد از 60 دور شرط‌بندی نمی‌شود)
11 به 1
دست جفت بانکدار
(بعد از 60 دور شرط‌بندی نمی‌شود)
11 به 1
مساوی8 به 1
شانس شش
(بعد از 50 دور شرط‌بندی نمی‌شود)
12 به 1 (اگر بانکدار با 6 امتیاز برنده شود و کارت سومی کشیده نشود.)
20 به 1 (اگر بانکدار با 6 امتیاز برنده شود و کارت سومی کشیده شود.)
طبیعی
(بعد از 50 دور شرط‌بندی نمی‌شود)
7 به 2

نحوه بازی

ارزش امتیازی هر کارت به شکل زیر است: آس = 1؛ 2-9 = ارزش اسمی کارت؛ 10، J،‏ Q و K ‏= 0.

امتیاز دست، رقم سمت راست (رقم یکان) مجموع کارت‌ها است. 

به‌عنوان مثال، اگر مجموع دو کارت 8 و 7 باشد، سپس در مجموع 15 می‌شود و امتیاز آن رقم یکان یعنی 5 خواهد بود. امتیازات همیشه از 0 تا 9 متغیر است. خال برگ‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

برنده بر اساس مقایسه امتیاز دست «بازیکن» و «بانکدار» تعیین می‌شود. امتیاز بزرگتر برنده است. 

مثلاً: P(A,3,5) ‏= 9 امتیاز بر B(J,2,A) ‏= 3 امتیاز برنده می‌شود.

نزدیکترین دست به 9 برنده است.

اگر روی «بازیکن» شرط ببندید و «بازیکن» برنده شود، به ازای هر 1 واحد شرط، 1 واحد برنده می‌شوید (نسبت پرداخت 1 به 1).

اگر روی «بانکدار» شرط ببندید و «بانکدار» برنده شود، به ازای هر 1 واحد شرط، 1 واحد منهای %5 کمیسیون برنده می‌شوید.

اگر روی «مساوی» شرط ببندید و نتیجه برد «بازیکن» یا «بانکدار» باشد، شرط خود را می‌بازید.

اگر مجموع امتیاز دست «بازیکن» و «بانکدار» برابر باشد، بازی «مساوی» اعلام می‌شود.

اگر روی «بازیکن» یا «بانکدار» شرط ببندید و نتیجه «مساوی» باشد، تمام مبلغ شرط شما برگردانده می‌شود.

اگر روی «مساوی» شرط‌بندی کنید و نتیجه «مساوی» شود، سود شما 8 به 1 است.

اگر مجموع دو کارت اول بازیکن یا بانکدار 8 یا 9 باشد، دیگر کارتی کشیده نمی‌شود. دست حاصل نچرال نامیده می‌شود و دست تمام می‌شود. اگر هر دو دست ارزش یکسانی داشته باشند، بازی «مساوی» می‌شود. دست جفت نشان‌دهنده این است که آیا دو کارت اول «بازیکن» یا «بانکدار» یکسان هستند یا خیر.

قوانین کارت سوم

اگر مجموع دست «بازیکن» کوچکتر یا مساوی 5 باشد، یک کارت دیگر برای «بازیکن» کشیده می‌شود.

ازیکن
مجموع نقطه شروع دست قوانین کارت سوم
0، 1، 2، 3، 4، 5 کشیدن کارت سوم
6، 7 می‌ایستد

8، 9

برنده نچرال

اگر «بازیکن» کارت سوم را نکشد، در این صورت «بانکدار» با مجموع امتیاز 6 یا بیشتر می‌ایستد (کارت نمی‌کشد) و با مجموع امتیاز 5 یا کمتر کارت سوم را می‌کشد. 

اگر «بازیکن» کارت سومی بکشد، قوانین کارت سوم «بانکدار» که در ادامه آمده است، مشخص می‌کند که آیا «بانکدار» باید کارت سومی بکشد یا خیر.

بانکدار
مجموع نقطه شروع دست قوانین کارت سوم
0، 1، 2 قوانین کارت سوم
3 اگر بازیکن 8 کشیده باشد، بانکدار می‌ایستد
4 اگر بازیکن 0، 1، 8، کشیده باشد، بانکدار می‌ایستد
5 اگر بازیکن 0، 1، 2، 3، 8، 9 کشیده باشد، بانکدار می‌ایستد
6 اگر بازیکن 0، 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9 باشد، بانکدار می‌ایستد
7 می‌ایستد
8، 9 برنده نچرال

قوانین نچرال شدن

نچرال شدن بانکدار: اگر مجموع امتیاز دو کارت اول بانکدار 8 یا 9 باشد، شرط بستن روی این نوع شرط‌بندی برنده است.

نچرال شدن بازیکن: اگر مجموع امتیاز دو کارت بازیکن 8 یا 9 باشد، شرط بستن روی این نوع شرط‌بندی برنده است.

واعد بازی باکارای بدون کمیسیون

قواعد بازی باکارای بدون کمیسیون تقریباً مشابه قوانین باکارای معمولی است، با این تفاوت که در صورت برد بانکدار، هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شود. در صورت برد بانکدار، نسبت پرداختی 1 به 1 است، به جز زمانی که بانکدار با مجموع امتیاز 6 برنده شود که در این صورت، مبلغ پرداختی 1 به 2 خواهد بود.
 

می‌توانید روی 8 نتیجه زیر شرط‌بندی کنید: 

بازیکن، بانکدار، مساوی، دست جفت بازیکن، دست جفت بانکدار، شانس شش، نچرال شدن بازیکن، نچرال شدن بانکدار.

نوع شرط‌بندیپرداخت
بانکدار1 به 1 (اگر بانکدار با مجموع کارت 6 امتیاز برنده شود، مبلغ شرط نصف خواهد شد؛ اگر نتیجه مساوی شود، مبلغ شرط برگردانده می‌شود)
بازیکن1 به 1
مساوی8 به 1
دست جفت بانکدار
(بعد از 60 دور شرط‌بندی نمی‌شود)
11 به 1
دست جفت بازیکن
(بعد از 60 دور شرط‌بندی نمی‌شود)
11 به 1
شانس شش
(بعد از 50 دور شرط‌بندی نمی‌شود)
12 به 1 (اگر بانکدار با 6 امتیاز برنده شود و کارت سومی کشیده نشود.)
20 به 1 (اگر بانکدار با 6 امتیاز برنده شود و کارت سومی کشیده شود.)
طبیعی
(بعد از 50 دور شرط‌بندی نمی‌شود)
7 به 2

حد شرط‌بندی برای کل جدول اعمال می‌شود. هر حد نوع شرط (با دکمه کنار حد شرط‌بندی) در بازی نشان داده می‌شود.

رسیدگی به خطا

در صورت بروز خطای شبکه یا توقف پخش ویدیو در حین بازی شروع‌شده، بازی طبق قوانین شرکت تا زمان اتمام ادامه پیدا می‌کند. هنگامی که اتصال شبکه دوباره برقرار شود، نتایج نهایی اعلام خواهد شد. اگر بازی شروع نشده باشد، بازی لغو می‌شود و تمامی مبالغ شرط‌بندی بازگردانده خواهد شد.

در مورد نادر، اسکنر ممکن است هر کارت را با موفقیت نخواند. در این شرایط، کارت‌پخش‌کن کارت را دوباره اسکن می‌کند تا سیستم آن را بخواند.

مکمل

مقادیر «حد» برای «بازیکن» و «بانکدار» به حداکثر تفاضل بین مبلغ شرط‌بندی همزمان روی «بازیکن» و «بانکدار» اشاره دارد. یعنی هر شرطی که روی «بازیکن» بسته می‌شود همین مقدار به شرط «بانکدار» تا حد مجاز اضافه می‌شود و بالعکس.

بالاترین نرخ بازگشت به بازیکن این بازی (فقط بازی باکارا) %98.94 است.

در صورت وجود هرگونه مغایرت یا ناهماهنگی بین نسخه انگلیسی و ترجمه‌های آن به زبان های دیگر، نسخه انگلیسی ارجحیت دارد.