قواعد بازی Andar Bahar

در این بازی از یک دسته کارت بازی بدون کارت جوکر استفاده می‌شود.  بازی با رو کردن یک کارت اولیه به نام «کارت بازی» شروع می‌شود.

سپس، بازیکنان پیش‌بینی می‌کنند و روی این شرط می‌بندند که آیا کارتی با ارزش مشابه «کارت بازی» در دسته اندر یا بهار ظاهر خواهد شد یا خیر.

بعد از هر دور بازی دسته کارت‌ها بر زده می‌شود.  کارت‌پخش‌کن کارت‌های بازی‌شده روی میز را جمع می‌کند، بقیه کارت‌ها را از جاکارتی می‌گیرد و در ماشین بُرزنی قرار می‌دهد.  اینجا، کارت‌پخش‌کن همچنین دسته کارت‌های بُرزده را برمی‌دارد و یک دور بازی جدید را آغاز می‌کند.

نحوه بازی

پس از اتمام فرآیند بُر زدن، کارت‌پخش‌کن اولین کارت را به‌عنوان «کارت بازی» رو می‌کند. بازی شروع و شمارش معکوس آغاز می‌شود.

شرط‌بندی‌ها پس از شروع شمارش معکوس پذیرفته می‌شوند.

پس از اتمام زمان شرط‌بندی، تمام قسمت‌های شرط‌بندی غیر فعال می‌شوند.  کارت‌پخش‌کن به هر طرف کارت‌هایی به شرح زیر می‌دهد: در توزیع کارت‌ها، کارت اول به اندر و کارت دوم به بهار داده می‌شود و این ترتیب تا آخر حفظ می‌شود.

هنگامی که ارزش یک کارت داده‌شده با «کارت بازی» (بدون توجه به خال) مطابقت داشته باشد، دور بازی به پایان

نحوه برنده شدن

بازی دارای دو حالت شرط‌بندی مجزا است: «اندر بهار» و «اندر بهار بدون کمیسیون». انواع شرط‌بندی و پرداخت‌ها بین دو حالت شرط‌بندی متفاوت است. بازیکنان می‌توانند با استفاده از دکمه «تغییر حالت» که در داخل بازی تعبیه شده است، بین دو حالت شرط‌بندی جابجا شوند.

شرط‌های اصلی

بازیکنان می‌توانند روی اندر یا بهار شرط‌بندی کنند و حدس بزنند که کارتی که هم‌ارز «کارت بازی» است در کدام سمت قرار می‌گیرد.

شرط‌های جانبی

* اولین اندر / اولین بهار – اگر اولین کارتی که به اندر یا بهار داده شد، ارزش یکسانی با «کارت بازی» داشته باشد، نوع شرط‌بندی برنده می‌شود. 

* 3 کارت اول – در این نوع شرط‌بندی، برنده بودن به ترکیب سه کارتی از «کارت بازی»، اولین کارتی که به اندر و اولین کارتی که به بهار داده می‌شود، بستگی دارد. اگر این سه کارت الگوی فلاش، استریت یا مستقیم را تشکیل دهند، برنده خواهید شد. در صورتی که تعداد کارت‌های بازی‌شده کمتر از 3 کارت باشد، این نوع شرط‌بندی بازنده خواهد بود. (به عنوان مثال: اگر کارت اول اندر هم‌ارز «کارت بازی» باشد، بازی تمام می‌شود و شما می‌بازید). 

الگوشرحمثال
استریت فلاشیک دست متشکل از کارت‌های با ترتیب ارزشی پشت سر هم از یک خال
K
Q
J
استریتیک دست متشکل از کارت‌های با ترتیب ارزشی پشت سر هم از حداقل دو خال مختلف
K
Q
J
فلاشدستی از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم
9
7
5

تعداد کارت‌های بازی‌شده – بازیکنان می‌توانند تعداد کل کارت‌هایی را که قبل از پایان بازی پخش می‌شود، حدس بزنند. («کارت بازی» در این تعداد لحاظ نمی‌شود.) 

* نوع شرط‌بندی در «اندر بهار بدون کمیسیون» امکان‌پذیر نیست.

پرداخت‌ها

شرط‌های اصلی

نوع شرط‌بندی
پرداخت
(اندر بهار)
پرداخت
(اندر بهار بدون کمیسیون)
اندر0.9 به 1برد کارت 1: 0.25 به 1
سایر بردها: 1 به 1
بهار1 به 11 به 1
شرط‌های جانبی: اندر اول / بهار اول

نوع شرط‌بندی
پرداخت
(اندر بهار)
پرداخت
(اندر بهار بدون کمیسیون)
اندر اول15 به 1N/A
بهار اول15.5 به 1N/A
شرط جانبی: 3 کارت اول
الگوپرداخت
(اندر بهار)
پرداخت
(اندر بهار بدون کمیسیون)
استریت فلاش120 به 1N/A
استریت8 به 1N/A
فلاش5 به 1N/A
شرط‌های جانبی: تعداد کارت‌های پخش‌شده
نوع شرط‌بندیپرداخت
(اندر بهار)
پرداخت
(اندر بهار بدون کمیسیون)
1-52 به 12 به 1
6-103 به 13 به 1
11-154 به 14 به 1
16-205 به 15 به 1
21-258 به 18 به 1
26-3012 به 112 به 1
31-3520 به 120 به 1
36-4040 به 140 به 1
41-45110 به 1110 به 1
46-49800 به 1800 به 1

مثال‌ها

مثال 1
کارت بازی

K
دنباله کارت اندر

K
دنباله کارت بهار

حالت شرط‌بندی: (اندر بهار بدون کمیسیون)
نوع شرط‌بندی: اندر
مبلغ شرط: ‎$10
نتیجه: برد (کارت اول)
برد خالص: ‎$10 x 0.25 = $2.5

حالت شرط‌بندی: اندر بهار
نوع شرط‌بندی: اندر
مبلغ شرط: ‎$50
نتیجه: برد
برد خالص: ‎$50 x 0.9 = $45

حالت شرط‌بندی: اندر بهار
نوع شرط‌بندی: اندر اول
مبلغ شرط: ‎$20
نتیجه: برد
برد خالص: ‎$20 x 15 = $300

مثال 2
کارت بازی

K
دنباله کارت اندر

A

>

8

>

J

>

K
دنباله کارت بهار

Q

>

7

>

2

حالت شرط‌بندی: اندر بهار
نوع شرط‌بندی: 3 کارت اول
مبلغ شرط: ‎$10
نتیجه: برد

K
A
Q

(3 کارت اول، شاه پیک، آس گشنیز و بی‌بی پیک، یک الگوی استریت را تشکیل می‌دهند)
برد خالص: ‎$10 x 8 = $80

حالت شرط‌بندی: (اندر بهار بدون کمیسیون)

نوع شرط‌بندی: 6-10مبلغ شرط: ‎$5

نتیجه: برد (تعداد کل کارت‌های پخش‌شده 7 عدد است که بین 6 تا 10 عدد است)

برد خالص: ‎$5 x 3 = $15

رسیدگی به خطا

در صورت بروز خطای شبکه یا توقف پخش ویدیو در حین بازی شروع‌شده، بازی طبق قوانین شرکت تا زمان اتمام ادامه پیدا می‌کند. هنگامی که اتصال شبکه دوباره برقرار شود، نتایج نهایی اعلام خواهد شد. اگر بازی شروع نشده باشد، بازی لغو می‌شود و تمامی مبالغ شرط‌بندی بازگردانده خواهد شد.

در موارد نادر، ممکن است اسکنر کارت را به‌درستی شناسایی نکند. در این شرایط، کارت‌پخش‌کن کارت را دوباره اسکن می‌کند تا سیستم آن را بخواند.

مکمل

بالاترین نرخ بازگشت به بازیکن (RTP) بازی اندر بهار %97.85 است. 

بالاترین نرخ بازگشت به بازیکن (RTP) بازی اندر بهار بدون کمیسیون %98.59 است.
در صورت وجود هرگونه مغایرت یا ناهماهنگی بین نسخه انگلیسی و ترجمه‌های آن به زبان های دیگر، نسخه انگلیسی ارجحیت دارد.