قواعد بازی رولت

 1. بازی با امکان شرط‌بندی در طول شمارش معکوس آغاز می‌شود.
 2. قبل از پایان شمارش معکوس، گرداننده چرخ رولت را می‌چرخاند. پس از اتمام شمارش معکوس، گرداننده توپ را به داخل چرخ پرتاب می‌کند.
 3. پس از اینکه توپ در یکی از خانه‌های رولت متوقف شد، گرداننده نتیجه را ثبت می‌کند و ناحیه شرط‌بندی مربوطه روشن می‌شود.

ده نوع مختلف شرط‌بندی

 1. شرط تکی
  با قرار دادن تراشه (های) خود در مرکز عددی که می خواهید روی آن شرط بندی کنید (1-36، 0) روی یک عدد خاص شرط بندی کنید.
 2. شرط دو عددی
  قرار دادن چیپ(های) خود روی خط بین دو عدد متفاوت. به عنوان مثال 5 و 6 یا 20 و 23. همچنین می‌توانید چیپ(های) خود را روی خط بین 0 و 1، 0 و 2 و 0 و 3 قرار دهید. در صورت متوقف شدن توپ روی هر یک از این دو عدد، برنده می‌شوید.

 3. شرط سه عددی
  این نوع شرط‌بندی به بازیکنان امکان می‌دهد با یک شرط، سه عدد را در یک ستون پوشش دهند. برای انجام این شرط‌بندی، چیپ(های) خود را روی خط بالای ستونی که می‌خواهید روی آن شرط ببندید، قرار دهید. به‌عنوان مثال 7، 8، 9. بازیکنان همچنین می‌توانند چیپ(های) خود را روی محل اتصال 0، 1، 2 یا 0، 2، 3 قرار دهند. در صورت آمدن هر یک از این سه عدد، برنده می‌شوید.
 4. شرط چهار عددی
  قرار دادن چیپ(های) خود در مرکز چهار عدد. به‌عنوان مثال 19، 20، 22 و 23. بازیکنان همچنین می‌توانند برای شرط‌بندی روی 0، 1، 2 و 3، چیپ(های) خود را در گوشه سمت چپ بین 0 و 3 قرار دهند. در صورت آمدن هر یک از این چهار عدد، برنده می‌شوید. 
 5. شرط شش عددی
  این نوع شرط‌بندی به شما امکان می‌دهد روی دو ستون از سه عدد شرط ببندید.  چیپ(های) خود را روی تقاطع بالایی بین دو ستونی که می‌خواهید روی آن‌ها شرط ببندید، قرار دهید. به‌عنوان مثال 28، 29، 30 و 31، 32، 33. در صورت آمدن هر یک از این شش عدد، برنده می‌شوید. 
 6. شرط ردیف
  شرط‌بندی روی هر یک از سه ردیف طویل اعداد. برای انجام یک شرط ردیف، چیپ(های) خود را روی هر یک از ردیف‌ها قرار دهید. عدد 0 در هیچ یک از سه شرط ردیف لحاظ نمی‌شود.
 7. شرط دسته
  این نوع شرط‌بندی میز رولت را به اعداد 1-12، 13-24 و 25-36 تقسیم می‌کند. چیپ(های) خود را روی یکی از سه نقطه قرار دهید: 12تای اول، 12تای دوم، 12تای سوم

 8. شرط قرمز یا سیاه بودن
  شرط‌بندی روی رنگ قرمز یا سیاه. چیپ(های) خود را روی نقطه قرمز یا سیاه قرار دهید. 18 عدد قرمز و 18 عدد سیاه وجود دارد.
 9. شرط زوج یا فرد بودن
  شرط‌بندی روی زوج یا فرد بودن عدد برنده. چیپ(های) خود را روی نقطه زوج یا فرد قرار دهید. 18 عدد فرد و 18 عدد زوج وجود دارد.
 10. 1-18 یا 19-36
  شرط‌بندی روی اینکه عدد برنده 1 تا 18 یا 19 تا 36 خواهد بود. چیپ(های) خود را روی نقطه 1 تا 18 یا نقطه 19 تا 36 قرار دهید. 

توجه: اگر روی نوع شرط‌بندی 8، 9 یا 10 شرط ببندید و نتیجه 0 شود، شرط شما باخته در نظر گرفته می‌شود.

انواع شرط‌بندی اضافی

همسایه‌های صفر
چیپ‌ها: 9
اعداد شرط‌بندی:

 • 4 / 7؛ 12 / 15؛ 18 / 21؛ 19 / 22؛ 32 / 35 – یک چیپ برای هر کدام
 • 0 / 2 / 3 – دو چیپ
 • 25 / 26 / 28 / 29 – دو چیپ

جدا افتاده
چیپ‌ها: 5
اعداد شرط‌بندی: 

 • 1؛ 14 / 17؛ 17 / 20؛ 6 / 9؛ 31 / 34 – یک چیپ برای هر کدام

سومی
چیپ‌ها: 6
اعداد شرط‌بندی: 

 • 5 / 8؛ 10 / 11؛ 13 / 16؛ 23 / 24؛ 27 / 30؛ 33 / 36 – یک چیپ برای هر کدام

شرط‌های همسایه
چیپ‌ها: 5
اعداد شرط‌بندی:

 • شرط‌بندی روی پنج عدد کنار هم روی چرخ، مثلاً: 7، 28، 12، 35، و 3

بازی صفر
چیپ‌ها: 4
اعداد شرط‌بندی:

 • 26؛ 0 / 3؛ 12 / 15؛ 32 / 35 – یک چیپ برای هر کدام

پرداخت ها


نوع شرط‌بندی

پرداخت
اعداد شرط بندی35 به 1
شرط دو عددی17 به 1
شرط سه عددی 11 به 1
شرط چهار عددی 8 به 1
شرط شش عددی5 به 1
ردیف2 به 1
شرط دسته2 به 1
شرط قرمز یا سیاه بودن1 به 1
شرط زوج یا فرد بودن 1 به 1
1-18 یا 19-361 به 1

اگر موقعیت‌های زیر در حین بازی رخ دهد، دیلر بلافاصله توپ را از اول به داخل چرخ خواهد انداخت. تمام شرط‌ها معتبر باقی خواهند ماند.

 1. توپ به‌طور تصادفی به بیرون از میز رولت پرتاب شود.
 2. توپ کمتر از پنج دور بچرخد و داخل یک خانه بیفتد.
 3. توپ به‌طور نادرستی روی لبه حرکت کند و نتواند داخل یک خانه بیفتد.
 4. توپ در همان جهتی حرکت کند که چرخ می‌چرخد.
 5. توپ یا چرخ به هر دلیلی به درستی کار نکند.
 6. چرخ به هر دلیلی قبل از اینکه توپ داخل یک خانه بیفتد متوقف شود.

حد شرط‌بندی برای کل جدول اعمال می‌شود. هر حد نوع شرط (با دکمه کنار حد شرط‌بندی) در بازی نشان داده می‌شود.

نمودار آمار فقط نتایج 30 دور قبلی را نشان می‌دهد.

در صورت بروز خطای شبکه یا توقف پخش ویدیو در حین بازی شروع‌شده، بازی طبق قوانین شرکت تا زمان اتمام ادامه پیدا می‌کند. هنگامی که اتصال شبکه دوباره برقرار شود، نتایج نهایی اعلام خواهد شد. اگر بازی شروع نشده باشد، بازی لغو می‌شود و تمامی مبالغ شرط‌بندی بازگردانده خواهد شد.

بالاترین نرخ بازگشت به بازیکن در این بازی %97.30 است.

در صورت وجود هرگونه مغایرت یا ناهماهنگی بین نسخه انگلیسی و ترجمه‌های آن به زبان های دیگر، نسخه انگلیسی ارجحیت دارد.